Home
Post a Job
Submit Resume
Sign In
Contact usv

Motorized Messenger


Full-Time


Total Views: 103 - Last updated: 04-Sep-2018

About the company : One Mega Group

One MEGA Group (OMG) is at the forefront of the media industry as the company continues to push the boundaries of print and beyond . Exploring endless possibilities, delivering the best of local and international lifestyle and design trends to a discerning market, its potent mixture of innovation and excellence has resulted in entertaining and socially responsible homegrown media brands that positively influence the lifestyle of Filipino society.

Job Description

Job Description

·         Maghatid at kumuha ng mga dokumento mula sa iba’t ibang departamento ng One Mega Group, Inc. gaya ng ngunit hindi limitado sa mga sumusunod: Magazine Proofings, Government Documents, Billing Statements, Collections, Contracts, Official Receipts, Event Invitations, at iba pa.

·         Siguraduhing nasusunod ang ibinibigay na instruction o bilin ng empleyado para masiguro na tama ang lahat ng transaksiyon.

·         Tulungan ang Marketing at Events100 Department sa physical set-up tuwing may event kung sakaling siya at maitalaga dito.

·         I-rekord ang mahahalagang detalye ng byahe sa Messenger’s Itinerary at ipasa sa Admin Department sa bawat pagtatapos ng araw.

·         Gawin ang iba pang trabaho na maaaring italaga sa kanya tuwing kakailanganin ng departamento.

·         Sundin ang lahat ng mga patakaran at proseso ng One Mega Group bilang isang empleyado ng kompanya.

Job Requirements

Educational Background

 

At least High School graduate or Vocational

Diploma/TESDA Certificate.

 

 

 

Work Experience:

 

At least three (1) year messengerial experience with at least non-professional driver’s license

 

 

 

Skills Required:

 

·      Familiarity with Metro Manila routes.

·      With knowledge in simple mechanical and automotive

     troubleshooting.

-       MUST HAVE HIS OWN MOTORCYCLE.

Apply Now
Apply Now
Company:
One Mega Group
Website:
http://www.onemegagroup.com/
Industry:
Transportation
Base Salary:
PHP 10,000.00
Employee Type:
Full-Time
Years Experience:
3 years
Required Education:
Certification
Country:
Philippines
Region:
Manila
City:
Manila
Apply Now